Розрозбка договорів

Розробка (створення) господарських договорів, юридичний аналіз вже існуючих договорів, їх корегування.Розробка (створення) господарських договорів, юридичний аналіз вже існуючих договорів, їх корегування.


Одна із найпопулярнішою юридичною послугою для бізнесу є  – розробка проекту  договору чи юридичний аналіз договору вже існуючого та внесення до нього змін (у  випадку потреби)  -  полягає у підготовці конкретного виду  господарського договору, який буде відповідати побажанням сторін договору, їх домовленостям на момент укладення договору  та вимогам чинного законодавства.


Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення певних прав та обов’язків. Тобто така домовленість повинна породжувати обумовлені договором юридичні наслідки для однієї із сторін (односторонній договір) або для усіх осіб (багатосторонній договір).


Договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбаченому законом порядку і формі досягнуто домовленість (угоду) щодо всіх його істотних умов (умов, які є обов’язковими для певного виду договору).


Досить часто самі керівники чи делегуючи дані обов’язки бухгалтеру підприємства  складають  господарські договори, ігноруючи основні вимогами  для  окремих видів договорів, в силу своєї професійної необізнаності, керуючих принципом добровільності  та терміновості підписання сторонами, не  передбачають  виникнення прав та обов’язків сторін  в залежності від обставин, які є типовими для даних типів договорів,  щодо яких невідомо з’являться вони чи ні. В такому випадку для сторін договору  спрацьовує принцип «50/50», «виникнуть чи не виникнуть».


Договір не просто формує права сторін та правила користування цими правами, а й безперервно впливає на правовідносини, що виникли на його підставі. Тому,  важливо, щоб договір відповідав усім вимогам чинного законодавства, щодо його оформлення, наявності істотних умов договору, наявності типових умов, відображення всіх нюансів та  домовленостям сторін, які були досягнуті  сторонами усно та відображені на папері. В деяких  випадках для виникнення договірних зобов’язань недостатньо одного факту укладення договору. Наприклад, сторони можуть передбачити виникнення прав та обов’язків в залежності від обставиини, щодо якої не відомо з’явиться вона чи ні., або з відкладальною умовою.


Перед тим, як розпочинати розробку договору, слід пам’ятати, що  наявність відтисків  печаток  та підписів керівників  сторін, добровільна згода сторін на момент підписання чи можливість внести зміни до укладеного договору  -  не слугувати 100% виконанню  сторонами договору чи дійсності договору. Крім того, досить поширеними є випадки, коли відсутність хоча б одного із  істотних умов договору були підставною для відмови у перерахування грошових  коштів банком (при зовнішньо-економічній діяльності) чи затримки вантажів на митниці.    


Із вищесказаного, можна зробити  висновок, що розробка і підписання договору, не носить чисто декларативний  (для галочки) характер, а в більшості випадків визначає порядок виконання обов’язків сторонами, строк виконання, відповідальність сторін -  тому недостатня увага  даному питанню  може створити  загрозу бізнесу – у вигляді    втрати коштів,часу, нервів, затримки строків виконання, тощо., тому розробкою договорів має займатися професіонал, який має юридичні знання та досвід, однак ні в якому випадку не менеджер чи бухгалтер.  


Спеціалісти нашої компанії з 20-ти річним стажем допоможуть у розробці чи корегуванні договорів.

 


5 КРОКІВ для розробки (створення) господарських  договорів:

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

КРОК 5

Оформлення замовлення на розробку договору. Побажання Замовника  щодо майбутнього договору

Оплата Замовником  за створення договору

Розробка  проекту договору

Замовник ознайомлюється із проектом договору, вносить зміни чи опис обставин, які можуть виникнути  під час виконання договору

Редагуємо договір із врахуванням поправок Замовника.

Відправляємо Замовнику   готовий договір для підписання.

 

 

 

 

5 КРОКІВ для корегування  господарських  договорів:

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

КРОК 5

Оформлення замовлення на розробку договору.

Замовник надає проект договору

Оплата Замовником  за корегування  договору

Юридичний аналіз договору на предмет відповідності чинному законодавству.

Створення (розробка) додаткових угод чи  протоколів розбіжностей  

 

Замовник ознайомлюється із проектом змін до  договору, вносить зміни чи опис обставин, які можуть виникнути  під час виконання договору

Редагуємо договір із врахуванням поправок Замовника.

Відправляємо Замовнику   готовий договір для підписання.

 

 

Номери телефонів до спеціаліста по договірній роботі:

     098 375 53 00

     093 384 74 38

     095 385 77 30Создан 21 окт 2018